4 juli 2016

Over ons

Ontmoeting | gebed | zingen | gesprek | discipelschap | gezelligheid

Een aantal kernwoorden die typerend zijn voor de Katwijkse jongerenavonden, die vanuit een spontaan initiatief en gezamenlijk verlangen in 2004 zijn gestart.
Elke eerste woensdag van de maand staan de deuren van wijkcentrum ’t Zandgat open en zien we ernaar uit om vertrouwde en nieuwe gezichten te ontmoeten!

De jongerenavonden zijn gezellig en informeel. Daarnaast is er alle ruimte voor ontmoeting met andere jongeren. Centraal staat het thema van de avond en daarbij wordt steevast gekozen voor stevige onderwerpen. ‘Hoe leer ik de Heere Jezus kennen?’, ‘Afwachten of verwachten?’ ‘(Schijn)heilig voor God’en ‘Krachtpatser of geloofsheld’ stonden al eens op de agenda. Vanuit de bijbel -het Woord van de Levende God!- worden deze thema’s besproken en belicht. Elke avond heeft een eigen karakter, met een eigen thema en gastspreker. Naast ‘geloofsvragen’ komen ook allerlei actuele items als gebedsgenezing, evangelisatie in gevangenissen, omgang met vluchtelingen, seksualiteit en popmuziek aan bod. Iedere avond staat op zichzelf, hoewel er wel een duidelijke rode draad is, of liever een gouden draad… God werkt in deze tijd! Dat merken we, dat geloven we. Omdat de Heere Jezus Christus heeft gezegd: “Waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, ben Ik in het midden.” Een rijke belofte, waar we met verwachting op pleiten! Kom het maar ontdekken tijdens een van de aankomende avonden!